Newsletter

Recevez les bons plan de sejours.vulcania.com
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *
Contact Informatie
De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt in een geautomatiseerd bestand opgeslagen door SEM VOLCANS, die verantwoordelijk is voor de verwerking in het kader van het beheer van uw reservering door CMS Ingénie. SEM VOLCANS verklaart dat het de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Deze garanties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij SEM VOLCANS, per e-mail op support@vulcania.com of per post op het volgende adres: 2 Route de Mazayes 63230 SAINT-OURS LES ROCHES. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de hiertoe bevoegde afdelingen van SEM VOLCANS. Deze gegevens worden niet doorgegeven. Ze worden voor een periode van drie jaar bewaard. In overeenstemming met de [Franse] wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés") en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u uw recht op verzet, inlichtingen, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de gegevens die u betreffen uitoefenen door contact op te nemen met de klantenafdeling op support@vulcania.com. Als u hebt gekozen om onze nieuwsbrieven te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrieven van SEM VOLCANS.