Annuleringsverzekering

Toepassingsvoorwaarden

Bij het reserveren van een all-informule hebt u de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Deze uitgebreide verzekering, afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Chapka Assurances, moet op de dag van de boeking worden afgesloten.

De prijs van deze verzekering bedraagt 4,2% (incl. btw) van het geboekte verblijf en geeft u het recht om onder bepaalde voorwaarden uw boeking te annuleren. Hieronder volgen enkele clausules van deze annuleringsverzekering (niet-uitputtende lijst):
 • Dekking in verband met Covid-19: de dekking voorziet in de terugbetaling aan de Verzekerde huurder van de daadwerkelijk door de Verzekerde betaalde bedragen en de uit hoofde van onderhavig contract te betalen annuleringskosten of wijzigingskosten, na aftrek van transportheffingen (bijv. luchthavenbelasting) en toeristenbelasting, verzekeringspremie en administratiekosten, indien de Verzekerde huurder niet op vakantie kan vertrekken vanwege een van de onderstaande redenen:
  • annulering vanwege besmetting met Covid-19,
  • quarantaine indien deze vóór vertrek wordt bekrachtigd door een medische autoriteit,
  • instapverbod na een temperatuurmeting of een positief testresultaat,
  • ziekenhuisopname van een familielid.
 • Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, ziekenhuisopname:
  • van uzelf,
  • van uw echtgenoot/echtgenote,
  • van een lid van uw gezin, of een andere persoon die gewoonlijk bij de Verzekerde inwoont,
  • van de persoon die u tijdens uw verblijf begeleidt.
 • Materiële schade (meer dan 50% schade) of grote diefstal bij u thuis of in uw bedrijfsruimtes,
 • Ontslag om economische redenen, van uzelf of uw echtgenoot/echtgenote
 • Oproep voor een universitair herexamen,
 • Contra-indicatie en vervolg van vaccinatie, depressie, of psychische, zenuw- of geestesziekte die leidt tot ziekenhuisopname van meer dan 4 opeenvolgende dagen,
 • Het vinden van een betaalde baan of betaalde stage voordat u vertrekt, indien u als werkzoekende staat ingeschreven bij het arbeidsbureau,
 • Door uw werkgever opgelegde schrapping of wijziging van uw betaalde verlof,
 • Overplaatsing voor zijn/haar werk waardoor de Verzekerde verplicht is te verhuizen (zie voorwaarden),
 • Weigering van een toeristenvisum door de autoriteiten van het land, diefstal van identiteitskaart of paspoort,
 • Onmogelijkheid om u met enig transportmiddel (weg, spoorwegen, luchtvaart) naar de plaats van de gereserveerde accommodatie te begeven, vanwege wegversperringen, stakingen of een natuurverschijnsel dat het verkeer verhindert.

Hoe sluit ik de annuleringsverzekering af?

Om deze annuleringsverzekering af te sluiten moet u op het moment van de reservering het keuzemenu (van de regel 'annuleringsverzekering') op 'ja' zetten.
Zodra uw reservering is geplaatst, ontvangt u per e-mail van Chapka Assurances, binnen maximaal 15 dagen, afhankelijk van de datum van de reservering, alle documenten met betrekking tot uw inschrijving.

Om de volledige details van de annuleringsvoorwaarden van uw verzekering te raadplegen, kunt u de onderstaande 3 documenten downloaden: