Wettelijke bepalingen

Uitgever

Sem Volcans, een semi-overheidsvennootschap met raad van bestuur, met als handelsnaam VULCANIA, met een kapitaal van 3.645.155 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is:
2 route de Mazayes, 63230 Saint-Ours les Roches
Tel.: 04 73 19 70 00 – Fax : 04 73 19 70 99
e-mail: bienvenue@vulcania.com
SEM Volcans is ingeschreven in het RCS van Clermont-Ferrand onder nr. 423 556 356.
Intracommunautair BTW-identificatienummer: FR  23 423 556 356

Directeur van publicatie

Mevrouw Sophie Rognon, Managing Director van SEM Volcans.

Vergunningenstelsel

VULCANIA is geregistreerd onder nummer IM063120002 in het [Franse] Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, afgegeven door de registratiecommissie op 21 februari 2012.

Hosting, Design, Development

Credits foto's, video's en illustraties:

Vulcania / Ingénie / Joël Damase / Jérôme Chabanne / MK Krafft-CRI Nancy-Lorraine / Francis Debaisieux / Périscope Créations / Christian Sagne / One / Getty Images / François Garnier / Planet Observer / Strass Productions/ Christophe Darbelet / Christophe Camus / Amak Studio / Sertis / X Largo/ Joravision / A. Demaison / Squattrocchi -innovativepictures.fr / Wanda Productions / Ryan McGinnis / Luc Olivier / Point G / Serge Bloch / V.Uta / Yohan Loubier / PUI Limoges / Allegre – Bosio -Ushuaia Nature-TF1 entreprises-Starface / Olivier Grunewald / Avida / Pix’n Prod / All Contents / Thomas Pesquet / Anne-Lise Plancoulaine / Neige - Saint Thomas Production / OT Sancy

Persoonlijke gegevens

Deze site is bij de CNIL aangegeven onder nummer 1015466, gewijzigd onder nummer 806955. De gegevens die de gebruiker via de website doorgeeft, worden door Vulcania en zijn partners gebruikt voor de verwerking en uitvoering van aanvragen voor informatie, reserveringen, aanvragen van documentatie en voor het per e-mail versturen van de nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden

Vulcania biedt de gebruiker diensten aan op deze website. Om hier gebruik van te kunnen maken, stemt de gebruiker ermee in om de volgende 'gebruiksvoorwaarden' in acht te nemen. Indien hij deze voorwaarden niet accepteert, verzoekt Vulcania hem de website te verlaten.

Inhoud van de website

Deze website wordt aangeboden als een service aan de mensen die hem bezoeken. Vulcania behoudt zich het recht voor om, op enig moment en om willekeurig welke reden, op deze website verschafte informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.
De gebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht dat onderhavige website 24/24 uur en 7/7 dagen beschikbaar is,
behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen.
Vulcania kan om onderhoudsredenen de website onderbreken en zal ernaar streven om dit vooraf aan de gebruikers aan te kondigen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is eigendom van Vulcania. De gebruiker heeft het recht om de daarin opgenomen gegevens te raadplegen, uitsluitend voor zijn of haar persoonlijke gebruik, niet voor commerciële doeleinden, wat elke commerciële exploitatie op lokaal, nationaal of internationaal niveau uitsluit.
Vulcania herinnert er met name aan dat geen van de op de website opgenomen logo's, tekst, geluid, grafische elementen en afbeeldingen deels of geheel gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden, op internet geplaatst, doorgegeven of verspreid mag worden, via welke middelen dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vulcania. Eenieder die de toepasselijke wetsbepalingen niet in acht neemt, maakt zich schuldig aan een strafrechtelijk vervolgbare inbreuk op het auteursrecht. Het gebruik van een beschermd werk zonder toestemming wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Hyperlinks

De pagina's van deze website kunnen links naar andere websites bevatten of naar andere websites doorsturen. Vulcania staat niet in voor de content van deze andere websites en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de content van deze websites. De hyperlinks naar andere websites worden uitsluitend aangeboden voor het gebruiksgemak van de bezoekers van onderhavige website.
Vulcania is niet aansprakelijk voor het bestaan en de content van hyperlinks op andere websites naar zijn website.

Aansprakelijkheid

Vulcania kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, of storing van welke aard dan ook, om wat voor reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die op enige wijze voort zou komen uit een verbinding met de website. Eenieder die verbinding maakt met de website doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle informatie van persoonlijke aard die door de gebruiker van de website wordt verstrekt kan door Vulcania en haar partners voor de volgende doeleinden worden gebruikt of geëxploiteerd:
Verzending en uitwisseling van informatie per e-mail, fax, post of telefoon;
Verwerking van een bestelling, een verzoek om informatie of documentatie.
Overeenkomstig artikel 27 van de [Franse] wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 worden de gegevens die nodig zijn voor de behandeling en uitvoering van deze verzoeken gemarkeerd met een asterisk. De overige informatie die wordt gevraagd, waarop de gebruiker kan kiezen of hij wel of niet wil antwoorden, is bedoeld om gebruikers van de website beter te leren kennen en zo de dienstverlening aan hen te verbeteren. Overeenkomstig artikel 27 van de [Franse] wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés) heeft de gebruiker het recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen (artikel 34 van de Franse Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978). Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen aan de IT-afdeling. Vulcania, 2 route de Mazayes 63 230 Saint-Ours les Roches.
De gebruiker kan via op de website aanwezige links naar websites van partners gaan, die mogelijk niet onder onderhavige bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens vallen. De gebruiker wordt daarom aangespoord om na te gaan welke regels van toepassing zijn op het gebruik en de openbaarmaking van gegevens die hij op deze websites doorgeeft.

Voor klachten met betrekking tot de Website:

gelieve contact op te nemen met het bedrijf VULCANIA:
  • telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u. (behalve op feestdagen): +33 (0)4 73 19 70 10.
  • per e-mail op het volgende adres: bienvenue@vulcania.com
  • per post op het volgende adres: 2 route de Mazayes - 63230 Saint-Ours Les Roches